Dzieła sztuki

Rozwijaj pasję i radość z kolekcjonowania.
Sprawdź

W obecnym kręgu zainteresowań

Kto?

W Naszej ofercie znajdziesz dzieła takich artystów jak?

 1. Leon Tarasewicz
 2. Rafał Olbiński
 3. Tomasz Sętowski
 4. Jan Lebenstein
 5. Tadeusz Kantor
 6. Alfred Lenica
 7. Jarosław Modzelewski
 8. Urszula Wilk
 9. Ania Borzobochaty
 10. Edward Hartwig
 11. Natalia Lach-Lachowicz
 12. Henryk Płóciennik
 13. Andrzej Gieraga i wielu innych.

Obrazy jakich artystów poszukujemy obecnie to?

 1. Janusz Orbitowski
 2. Marek Włodarski (rysunki)
 3. Stanisław Fijałkowski
 4. Klasyków sztuki dawnej

Rozwijamy pasję i radość z kolekcjonowania