Jak wybrać dom aukcyjny do sprzedaży dzieła sztuki?

18 czerwca, 2019
18 czerwca, 2019 admin

Jak wybrać dom aukcyjny do sprzedaży dzieła sztuki?

Podjęcie decyzji o sprzedaży dzieła sztuki na aukcji może wydać się trudne, zwłaszcza kiedy robimy to po raz pierwszy. Ale ta droga nie musi być ciężka i wyboista, a określenie „biuro przyjęć” nie musi wiązać się z niezrozumiałymi definicjami i umowami. Najprostszą drogą do porozumienia jest kontakt z pracownikami domu aukcyjnego i stawianie prostych, ale ważnych dla nas pytań.

Kiedy obraz trafi na aukcję?

Praktyka w polskich domach aukcyjnych pokazuje, że sama aukcja zazwyczaj trwa godzinę lub dwie. Przygotowania do przeprowadzenia aukcji trwają za to kilka miesięcy. Domy aukcyjne potrzebują czasu na sfotografowanie obiektów przyjętych na aukcję, uzyskanie odpowiednich ekspertyz i dokumentów potwierdzających autentyczność dzieł (jeżeli będą one wymagane), wreszcie na złożenie i wydrukowanie katalogów. Niezbędna podczas organizacji aukcji jest odpowiednio wcześniejsza prezentacja prac potencjalnym nabywcom. Orientacyjny czas zgłaszania dzieł na aukcję może zawierać się miedzy jednym a trzema miesiącami.

Przedstawienie pracy na sprzedaż we wcześniejszym terminie może być bardzo pomocne. Warto pamiętać, że domy aukcyjne budują swoją ofertę od zera z aukcji na aukcję. Im wcześniej pojawimy się w ich biurze przyjęć, tym większą mamy szansę na wynegocjowanie lepszej oferty. Możemy na przykład otrzymać propozycję sprzedaży dzieła sztuki w obiegu pozaaukcyjnym. System ten jest praktykowany przez nieliczne domy aukcyjne.

Na rynku dzieł sztuki w Polsce dominują prace rodzimych twórców. Takie nazwiska jak Fałat, Kossak, Fangor, Kantor niewątpliwie bardziej atrakcyjne dla kupujących, niż dzieła artystów z zagranicy.

Formalności. Na co warto zwrócić uwagę?

Domy aukcyjne pełnią rolę pośrednika w obrocie przedmiotami artystycznymi i antykami niedostępnymi w powszechnym handlu. Zasadą działania domów akcyjnych jest forma komisu. Rejestracja przedmiotu przekazanego do komisu wymaga podobnych formalności jak zakupy w sklepie internetowym. Należy do nich z pewnością podanie danych osobowych i namiarów kontaktowych.

Dom aukcyjny pobiera procent zależny od uznania dla twórcy i rangi jego dzieła. Na aukcjach młodej sztuki prowizja od wystawiającego może osiągnąć nawet 50 procent od sprzedaży na korzyść przedsiębiorstwa. Mając wybitne dzieło sztuki do sprzedaży możemy wynegocjować korzystniejsze warunki komisu.

Właściciel obrazu powinien zapoznać się z warunkami, które zostaną zaproponowane mu przez pracowników domu aukcyjnego oraz dokładnie przeczytać warunki umowy komisowej.

 Kiedy otrzymam wypłatę za obraz w razie sprzedaży na aukcji?

W przypadku sprzedania obiektu przez dom aukcyjny na aukcji wypłata należności dla właściciela następuje po miesiącu od daty aukcji. 30-dniowy termin wypłaty znajdujemy w większości umów komisowych. Tak wydłużony termin wypłaty środków ściśle związany jest z płynnością finansową przedsiębiorstw. Nieudana poprzednia aukcja czy obrazy niewykupione przez licytujących sprawiają ogromne kłopoty z wywiązywaniem się z zawartych umów. Automatycznie zwiększa to czas oczekiwania na należną wypłatę dla nas, właścicieli obrazów.

Ostatecznie jednak to bezpośredni kontakt z przedstawicielem domu aukcyjnego lub doradcy powinien raz na zawsze rozwiać wszelkie nasze wątpliwości. Korzystne warunki i przejrzystość umowy zagwarantują poczucie bezpieczeństwa, a my zyskamy pewność, iż podjęliśmy właściwą decyzję w wyborze sprzedawcy naszego dzieła sztuki.

, , , , , , , , , , ,