Sprzedaż dzieł sztuki

Zakulisowa wiedza na temat procesu aukcyjnego

Sprzedaż i zakup dzieł sztuki

Wieloletnie doświadczenie w dużych domach aukcyjnych pozwala zdobyć zakulisową wiedzę na temat skomplikowanego procesu aukcyjnego. Niezależnie od tego czy Klient kupuje, czy sprzedaje, doradca może ułatwić mu ten – nierzadko zniechęcający – proces.

Poufność i dyskrecja zawieranych transakcji pomiędzy zainteresowanymi stronami jest powszechnym zjawiskiem na rynku sztuki. Jako doświadczona marszand reprezentuję Klienta na aukcjach i targach sztuki w celu zapewnienia najlepszej jakości usług oraz ich przejrzystości.

  • 1. Wybór najlepszej metody sprzedaży: private sale lub poprzez licytację na aukcji.

  • 2. Określenie najkorzystniejszej oferty domów aukcyjnych i szacunkową wysokość sprzedaży.

  • 3. Opracowanie atrybucji, pochodzenia i stanu zachowania dzieła dzięki dokładnym badaniom.

  • 4. Wycenę dzieł sztuki w oparciu o międzynarodowe wskaźniki.

  • 5. Konsultacje z doświadczonymi konserwatorami dzieł sztuki. 

  • 6. Reprezentacja i prowadzenie negocjacji w imieniu Klienta.

  • 7. Opieka prawna.

Rozwijamy pasję i radość z kolekcjonowania